آریا تدبیرکهن

تولیدکننده نهاده های کشاورزی

اسیدهای گیاهی و کودهای کامل ماکرو به همراه عناصر ریز مغذی

محصولات تولیدی شامل :

- براسیفن برای محصولات زراعی و براسیفن ویژه هندوانه 

- آریا اکسین 

- سوپر جاذب مایع 

- برسیکا 1 و برسیکا 2مناسب برای انواع محصولات  زراعی و باغی و مرکبات

- اریا کلسیم و اریا اوره  و اریا سولامون و اریا دی آمونیوم فسفات مناسب برای افزایش تولید انواع گیاهان زینتی و مرکبات  و محصولات زراعی

- ماکرو کامل به همراه عناصر ریز مغذی 

مدیرعامل : جناب اقای مهندس حسنی تبار

شماره تماس : 09129746018و شماره دفتر مرکزی در تهران 40775910تلفکس

آدرس کارخانه : اتوبان قم - شهرک شکوهیه مجتمع کارگاهی - فاز سوم