بهرویش

تولیدکننده کودهای آلی گرانوله

مدیرعامل : جناب آقایان مهندس باستانی و مهندس دهقان میباشند

شماره موبایل :09121402448و09177072341 - تلفن تماس کارخانه 07144343035تلفاکس

آدرس شیراز- کیلومتر 10 جاده آباده  - شیراز

بسته بندی این کود های آلی بصورت 25کیلوگرمی  جامد میباشد 

لازم بذکر میباشداین شرگت توان تولید و پخش کود در سراسر کشور  جمهوری اسلامی ایران و صادرات بکشورهای همسایه بصورت نقدی را دارا میباشد جهت هماهنگی و پاسخگوئی با شماره های کارخانه و مدیریت تماس حاصل فرمایند