توسعه کشاورزی البرز سنگسر

تاریخچه تأسیس / شکل گیری :

در راستای فعالیت های تولدی و توزیعی در زمینه نهاد های کشاورزی و با بهره گیری از دانش شرکت فن آوری زیستی مهر آسیا، شرکت توسعه کشاورزی الوند سنگسر در سال 1384 با مدیریت آقای مهندس صباغیان تأسیس گردید.

محل و ظرفیت کارخانه :

سمنان – شهرک صنعتی، روبروی شرکت پمپ سمنان
ظرفیت: 40 هزار تن در سال، شامل :
کود آلی 35 هزار تن
کود زیستی 5 هزار تن

خلاصه نتایج اثر بخشی فرآورده ها:

بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک
افزایش عملکرد گیاه
با مصرف کود زئوارگانیک، به جذب بیشتر نور خورشید و افزایش دمای خاک و سرعت جوانه زنی در کشتمنجر می شود.
سبب افزایش قدرت گیاهان برای مبارزه با شرایط نامساعد محیطی گردیده و حاصلخیزی خاک و سلامت محیط زیست فراهم می گردد.
ظرفیت جذب آب و سایر عناصر غذایی موجود در خاک افزایش می یابد.

مجوزها و گواهی ها :

پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن استان سمنان
پروانه عاری بودن از عوامل پاتوژن و انگلی از انستیتو پاستور
گواهی عدم منع مصرف از موسسه تحقیقات خاک و آب

تنوع فرآورده های تولیدی :

کود آلی
کود زیستی

معرفی فرآورده ها:

کود آلی گرانوله (آلی )
کود گوگردی پودری (آلی )
کود بیو ازت ( زیستی )

تلفن های تماس:

88082670
8850 – 131 - 0912