صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 95/7/7ابلاغیه فوری وزیرمحترم جهادکشاورزی

با متخلفین برخورد خواهد گردید . لذا بدینوسیله باطلاع کلیه اعضای محترم انجمن میرساندهرچه سریعتر نسبت به اخذگواهی ثبت مواد کودی اقدام نمایند.