سپهرمشکات ریحان

کود آلی غنی شده فسفاته - کودآلی غنی شده پتاسه ، کو آلی بهساز خاک   وسایر کودهای ارگانیک 

مدیرعامل : جناب آقای مهندس محمدامین عبداللهیان بشماره تماس 09365598033

شماره تماس دفتر: 88328976و تلفکس 88329376-021

مزایای استفاده از تولیدات :

1 -رشد سریع گیاه بدلیل داشتن ازت نیتراتی - آمونیاکی و تولید محصولی با کیفیت برتر

2- هم اندازه بودن محصول به لحاظ ظاهری با داشتن ترکیبات کلینو همراه پتاسیم محلول و قابل جذب گیاه

3- تحریک کننده و انتقال سریع قند به میوه و تشکیل دهنده ریشه های موئین

4- مقاوم سازی در برابر بیماریهای فیزیولوژیکی با افزایش قدرت دیواره سلولی

ویژگیهای محصولات :

1- تولید میوه درشت با درجه پروتئین بالا

2-  افزایش خاصیت ماندگاری و انبار داری در تمامی شرائط محیطی

3- افزایش درصد کیفیت محصولات زراعی و باغی