سپهرمشکات ریحان

بهساز خاک - کود آلی فسفاته - کود گرانوله ارگانیک - بیو فسفاته طلائی - فسفاته ،پتاسه غنی شده آلی  وسایر کودهای ارگانیک 

مدیرعامل : جناب آقای مهندس ضیائی 

 مدیریت فروش :جناب آقای مهندس عبداللهیان بشماره تماس 09365598033

شماره تماس دفتر: 88765430فاکس -88765075

مزایای استفاده از تولیدات :

1 -رشد سریع گیاه بدلیل داشتن ازت نیتراتی - آمونیاکی و تولید محصولی با کیفیت برتر

2- هم اندازه بودن محصول به لحاظ ظاهری با داشتن ترکیبات کلینو همراه پتاسیم محلول و قابل جذب گیاه

3- تحریک کننده و انتقال سریع قند به میوه و تشکیل دهنده ریشه های موئین

4- مقاوم سازی در برابر بیماریهای فیزیولوژیکی با افزایش قدرت دیواره سلولی

ویژگیهای محصولات :

1- تولید میوه درشت با درجه پروتئین بالا

2-  افزایش خاصیت ماندگاری و انبار داری در تمامی شرائط محیطی

3- افزایش درصد کیفیت محصولات زراعی و باغی

4-مقادیر عنوان شده روی بسته بندی محصولات با مقیاس کیلو گرم در هکتار میباشد

5- بسته بندی ها درکیسه لمینت(opp)صورت میگیرد