صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 96/7/12ضمائم حکم وزیرکشاورزی

96/7/12ضمائم حکم وزیرکشاورزی


96/7/12ضمائم حکم وزیرکشاورزی

خبری از گیاهان تراریخته نیست و  محصولات ارگانیک بعنوان اولویت قرار داده شده است