صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 99/1/18موسسه تحقیقات خاک و آب

99/1/18موسسه تحقیقات خاک و آب


99/1/18موسسه تحقیقات خاک و آب

ماده یک دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزو هرگونه خرید و فروش مواد گودی فاقد شماره ثبت از موسسه خاک وآب   در این خصوص اقدام میگردد