صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 1401/10/29گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه کشاورزی تهران

ساعت 9صبح لغایت 16 مورد توجه واقع گردید.در میان بازدیدکنندگان از غرفه انجمن جناب آقای دکتر ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و آقای دکتر جعفری و سایرهمراهان نیز حضور داشتند و حمایت اهداف انجمن نیز از صحبتهای ایشان بود