صفحه اصلی » اعضاء انجمن » کمپوست هرمز رشد

مزایای استفاده از کودهای زیستی:

- اصلاح بافت خاک

- منبع کربن وانرژی برای میکرو ارگانیسم  های خاک

- پایداری و نگهداری ذرات خاک بعنوان خاک دانه یا خاک واحد وکاهش خطر فرسایش خاک

-  ابقای کربن از اتمسفر ودیگر منابع و.........

آدرس  شرکت: بندرعباس انتهای بلوار دانشگاه نبش کوچه نسیم یک ساختمان باران طبقه چهارم 

آدرس کارخانه :

کارخانه کیلومتر 12جاده بندرعباس  - میناب شهرک صنعتی گامبرون  کارخانه کود کمپوست هرمز رشدتلفاکس 07633378582

مدیرعامل :

جناب آقای مهندس هرمز زاده موبایل : 09173115158

مدیر فروش :

سرکارخانم شایان دوست 09172119100