تولیدی راهبر زیست فناورالبرز

تولیدکننده کود آلی و زیستی

مزایای استفاده از کودهای زیستی:

- اصلاح بافت خاک

- منبع کربن وانرژی برای میکرو ارگانیسم  های خاک

- پایداری و نگهداری ذرات خاک بعنوان خاک دانه یا خاک واحد وکاهش خطر فرسایش خاک

-  ابقای کربن از اتمسفر ودیگر منابع و.........

مدیریت شرکت : جناب اقای دکتر مشتاقی  نیکو

شماره تماس  مدیریت :09128676890

مدیریت بازرگانی : خانم مهندس بازرگان بشماره تماس 09382775427

شماره تماس دفتر :34483112-026و34483111-026تلفاکس

آدرس  شرکت: 

کرج - جهانشهر بلوار جمهوری ساختمان ونوس طبقه دوم واحد 4

آدرس کارخانه : استان البرز - پارک علم و فناوری البرز