صفحه اصلی » اعضاء انجمن » پالایش کود کاشان

آدرس:جاده اصفهان - کاشان خ 22 بهمن

فواید وخواص کودآهن:

ارائه عناصر آهن - پتاس - هیومیک اسید و مواد معدنی لازم برای درختان -همخوانی با کودهای حیوانی (ارگانیک)- قابلیت جذب گیاه وریشه - 

مصارف برای انواع درختان ومرکبات و انواع صیفی و سبزی وانواع گیاهان زینتی خانه وباغچه و گلخانه های صنعتی میباشد