صفحه اصلی » اعضاء انجمن » 'green world(دنیای سبز)

برای کسب اطلاعات بیشتر با دفت شرکت تماس حاصل نمایند

مدیرعامل جناب اقای مهندس فقیهی 

مدیراجرائی : خانم مهندس توانگر

تلفن تماس شرکت : 32233211-071 و تلفن مدیرعامل 09177002807

آدرس شرکت شیراز خیابان فردوسی ساختمان فردوسی شماره 207میباشد