زرین خوشه هامون

رسیدن به این اهداف با بکارگیری نیروهای متخصص و کارآمد درجهت نیل باهداف کیفیت  بهتر وبیشتر محصولات الی اقدام نموده است

شماره تماس مدیریت ومحل و ظرفیت کارخانه :

مدیریت : جناب اقای دکتر نهریر  بشماره تماس 09121277285

محل دفتر مرکزی :تهران خیابان ستارخان دفتر مرکزی میباشدو محل کارخانه : استان مرکزی وظرفیت تولید سالانه 7000تن 

خلاصه نتایج اثر بخشی فرآورده ها:

بهبود خواص فیزیکی خاک
افزایش عملکرد گیاه
با مصرف کود های آلی  به جذب بیشتر نور خورشید و افزایش دمای خاک و سرعت جوانه زنی در کشت منجر می شود.
سبب افزایش قدرت گیاهان برای مبارزه با شرایط نامساعد محیطی گردیده و حاصلخیزی خاک و سلامت محیط زیست فراهم می گردد.
ظرفیت جذب آب و سایر عناصر غذایی موجود در خاک افزایش می یابد.

مجوزها و گواهی ها :

پروانه بهره برداری از سازمان جهادکشاورزی  استان مرکزی
گواهی از موسسه تحقیقات خاک و آب

تنوع فرآورده های تولیدی :

کود آلی
کود کمپوست

کودهیومیک اسید

تلفن های تماس:

02144205843و44205321و تلفکس02144266523