صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 94/12/15نمایشگاه گل و گیاه محلات

94/12/15نمایشگاه گل و گیاه محلات


94/12/15نمایشگاه گل و گیاه محلات

را دارند از تخفیفات 10 % بانضمام اسکان و سرویس ناهاروشام برای دونفر  وبدون اسکان و ناهاروشام  30%تخفیف برای شرکت کنندگان در نظرگرفته شده است ، نقشه نمایشگاه نیز پیوست میباشدجهت هرگونه سوال با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند