صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 94/12/19اطلاعیه پارک فناوری پردیس

94/12/19اطلاعیه پارک فناوری پردیس


94/12/19اطلاعیه  پارک فناوری پردیس

بدینوسیله از کلیه شرکتهای تحت پوشش دانش بنیان  انجمن دعوت بعمل میاید تا جهت شرکت در این نمایشگاه و ارائه توانمندیهای اقدام نمایند و یا باشماره تلفن 76250735-021خانم ایمانی مسئول شرکتهای ایرانی و خانم خدری مسئول شرکت های خارج تماس حاصل نمایند ضمنا جهت هرگونه پرسش و پاسخ با دفتر انجمن تماس نیز پاسخگو میباشد. باتشکر