صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 95/4/5چهارمین دوره مجمع اقتصادفناوری نانو

95/4/5چهارمین دوره مجمع اقتصادفناوری نانو


95/4/5چهارمین دوره مجمع اقتصادفناوری نانو

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت بشرکت در مجمع مربوطه مینماید .جهت کسب هرگونه اطلاعات با شماره تلفن 63103417دفتر آقای مهندس سلطانی و یا دفتر انجمن تماس حاصل نمایند