کرمان زمین (جنوبگان)

(سهامی خاص)

شامل محصولات متنوع شیمیائی و آلی و زیستی میباشد که تولیدات آلی و زیستی بشرح ذیل میباشد:

1- پلی گرو - 2- هیومیسول 3- سیویکا که با توجه بنوع محصولات بصورت جامد و مایع برای باغات و مزارع قابل استفاده میباشد

مدیریت : جناب آقای دکتر ابراهیمی

مدیر فروش : جناب آقای مهندس موفق شریف بشماره تماس09129302070

آدرس دفترمزکزی وشماره تماس :

تهران میدان هفت تیر خیابان قایم مقام  فراهانی کوچه الوند پلاک 14

شماره تماس دفترمرکزی:88813424-021الی 26

آدرس محل  کارخانه و شماره تماس:

 • استان کرمان  - شهرک صنعتی شماره 2(خضرا)خیابان یاسمن - یاسمن 3-خیابان 3/2انتهای خیابان سمت راست

 • کدپستی 7611799848

 • شماره تماس: 33386238-034

خلاصه نتایج اثر بخشی فرآورده ها :

 • افزایش حاصلخیزی ، افزایش محصول ،  اصلاح ساختار خاک ، افزایش دوره ماندگاری محصول ومیوه پس از برداشت ، 
 • افزایش مقاومت گیاه هنگام بروز تنش های محیطی (سم پاشی ، جابجایی ، گرما ، سرمای شدید وشوری )
 • ارتقاء جوانه زنی در بذر ، تسریع در تشکیل وتکوین ساقه وبرگ فعال سازی سیستم تشکیل و رشد ریشه 
 • بهبود در فرآیند جذب املاح ومواد ریز مغذی ضروری رشد گیاه ومیزان پروتئین 
 • تاثیر بر روزنه های گیاهان به منظور کنترل رطوبت گاز ، نور ، دما و شوری خاک
 • افزایش کلروفیل وسبزینگی ، ارتقای فعالیت وفتوسنتیک گیاه و ترمیم بافته های آسیب دیده 
 • تقویت مرحله تشکیل گل ها و افزایش باروری گیاه 
 • تقویت سیستم ایمنی از طریق حفظ تعادل آبی گیاه و تقویت دیواره سلولی وجلوگیری از ورس شدن غلات 
 • کاهش میزان مصرف محصولات کودی ، سموم و آفت کش ها و کمک به نفوذ آنها به درون گیاه از طریق برگ 
 • افزایش کمی و کیفی دانه و میوه ، به ویژه همسان سازی اندازه

مجوزها و گواهی ها :

 • وزارت  صنایع و معادن استان تهران (جواز تاسیس و پروانه بهره برداری )
 • گواهی ثبت مواد کودی ازموسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی
 • گواهی بین المللی ثبت کود از کشور انگلیس و اسپانیا و هلند