صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 95/9/24 اخبارنمایشگاه آذرماه95 بین المللی تهران

95/9/24 اخبارنمایشگاه آذرماه95 بین المللی تهران


95/9/24 اخبارنمایشگاه آذرماه95 بین المللی تهران

بنام شرکتهای آلکان - زیست فناور سبز - زرخاک شمال -طبیعت گرا - بیوران - اندیشمندان خدمات آزاد -فراکود آلی مازندران - اکین ممتاز- کشت آفریتان دشت مغان - پیوندکشت زرند- ساران کود پاسارگاد-و.......صورت گرفتن غرفه  و تعدادی دیگر از اعضا  بنام شرکتهای  گلسنگ  کویر-فتح یاوران قم - زرین گستر باستان واندیشه حرکت شمال نیز در غرفه انجمن حضور فعال داشته اند .جهت دیدن عسکهای نمایشگاه به آرشیو مراجعه فرمایند