صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 96/2/6 نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی وصنایع وابسته کشورعمان

96/2/6 نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی وصنایع وابسته کشورعمان


96/2/6 نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی وصنایع وابسته کشورعمان

انجمن دعوت بشرکت در نمایشگاه فوق الذکر میگردد. بدیهی است درصورت هرگونه پرسشی دفتر انجمن آمادگی پاسخگوئی را دارد