صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 96/2/23اطلاعیه موسسه تحقیقات خاک وآب وزارت جهادکشاورزی

96/2/23اطلاعیه موسسه تحقیقات خاک وآب وزارت جهادکشاورزی


96/2/23اطلاعیه موسسه تحقیقات خاک وآب وزارت جهادکشاورزی

 فناوری ریاست جمهوری به محققین بخش تحقیقات بیولوزی خاک سپرده شده است متن گزارش فوق الذکر بشرح ذیل میباشد: