صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 96/7/10اطلاعیه شرکت ارتباطات بازار شریف

96/7/10اطلاعیه شرکت ارتباطات بازار شریف


96/7/10اطلاعیه شرکت ارتباطات بازار شریف

محترم انجمن دعوت بحضور در این جلسه را نموده است .جهت کسب اطالعات بیشتر با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایند.