صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 96/9/7اطلاعیه نمایشگاه تخصصی و فناوری کشاورزی شهر وروناکشورایتالیا

96/9/7اطلاعیه نمایشگاه تخصصی و فناوری کشاورزی شهر وروناکشورایتالیا


96/9/7اطلاعیه نمایشگاه تخصصی و فناوری کشاورزی شهر وروناکشورایتالیا

در صورت تمایل بشرکت دراین نمایشگاه جهت اخذ فرم ثبت نام با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند: