کود پوش صحرا

کلیه محصولات دارای پروانه ثبت مواد کودی از موسسه خاک وآب وزارت جهاد کشاورزی  میباشد. تنوع محصولات تولیدی شامل ارگانیک و آلی میباشد.

مجوز هاو گواهی ها:

- سازمان صنایع و معادن استان گلستان ( جواز تاسیس و پروانه بهره برداری)- موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

معرفی فرآورده ها:

- انواع پلت مرغی شامل : ارگو میکس کد های  2-2-2و3-2-2و4-2-3و4-3-4

- سوپرلندکس -فرتیلکس-ای اسکراپ - گرینویل - ارگوکینگ - منیورکینگ - گلدفرت - سیکاس - تریمیکس - ارکس فرت - گرانول مرغی  اورفارم  و الگازین -

کودمایع : شامل مایع مرغی و هیومیک اسید - هیومیک اسید- 

خلاصه نتایج اثربخشی:

اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک - افزایش مواد آلی خاک - افزایش میکرو ارگانیزم های مفید خاک - بهبود خصوصیات فیزیکی - شیمیائی و حاصلخیزی خاک - کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک -  افزایش تناژمحصولات - افزایش فتوسنتز گیاه - بهبود وکیفیت میوه و اندازه آن - افزایش طول و وزن و ریشه - مقاومت گیاه نسبت به آفت و بیماری و خشکی و شوری و ..........

آدرس دفتر و شماره تماس:

استان گلستان - شهرستان گرگان بین جرجان 20و22 بشماره تماس 32126155-017و32156154-017و شماره موبایل 09115200104

آدرس  کارخانه : 

استان گلستان - شهرستان آق قلا کیلومتر 3 جاده سنقرتپه

جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید به وب سایت شرکت مراجعه فرمایند.