فن آوری زیستی مهر آسیا

(مابکو –سهامی خاص)

تاریخچه تاسیس /شکل گیری :

شرکت فن آوری زیستی مهر اسیا ، پیشگام در تولید انبوه مواد بیولوژیک کشاورزی ، با نگاهی به آینده ای نوین در سال 1380 شمیب با سرمایاه گذاری در زمینه کاربرد علوم زیست فناوری و با بهره جوئی از دانش متخصصان کشور وویاری جستن از کارشناسان خارجی آغاز بکار نموده است . این شرکت جزو بزرگترین تولید کننده های انواع کود و مواد بیولوژیک گیاه پزشکی در کشور می باشد .

محل و ظرفیت کارخانه :

 • استان سمنان –شهرک صنعتی سمنان 
 • ظرفیت :کود میکرو زیستی جامد و مایع :یکصد و ده هزار تن در سال آفت کش زیستی وباکتری :بیست هزار تن در سال پروتئین ها :یازده هزار و پانصد تن در سال

خلاصه نتایج اثر بخشی فرآورده ها :

 • افزایش کیفیت روغن گیاهان دانه های روغنی 
 • کاهش مصرف کودهای شیمیایی و حفظ محیط زیست 
 • افزایش کارائی مصرف کودهای شیمیایی فسفاته 
 • افزایش جذب عناصر غذایی مانند فسفر ، آهن و روی 
 • افزایش کیفیت گیاهان داروئی و امکان صادرات بهتر آنها به عنوان محصولات ارگانیک 
 • افزایش کیفیت میوه درختان وگیاهان زراعی (پیاز ، سیب زمینی ) و امکان صادرات بهتر آنها به عنوان محصولات ارگانیک .

مجوزها و گواهی ها :

 • سازمان صنایع و معادن استان سمنان (جواز تاسیس و پروانه بهره برداری )
 • موسسه تحقیقات خاک واب (قرار داد دانش فنی مایه تلقیح و گواهی عدم منع مصرف )
 • شرکتهای بایر المان ، سینجنتای سوئیس (گواهی صحت کیفیت محصول )

تنوع فرآورده های تولیدی :

 • کود زیستی 
 • عوامل کنترل بیولوژیک 
 • بیو سوپر جاذب

معرفی فرآورده ها :

 • کود زیستی تثبیت کننده نیتروژن ( ازتو باکتر –پودر )
 • کود زیستی تثبیت کننده نیتروژن (نیتروکسین –مایع )
 • کود زیستی تثبیت کننده نیتروژن +قارچ کش بیولوزیک (کود زیستی و عامل کنترل بیولوزیک –نیترو پلاس +پودر و مایع )
 • حل کننده فسفر (کود زیستی –بیوسوپر فسفات )
 • کود و قارچ کش و نماتدکش بیولوزیک سوپر نیتروپلاس (جامد و مایع )
 • بیومدیکا (عامل کنترل بیولوزیک –مایه تلقیح ویژه یونجه )
 • ریز بین سوپر پلاس (عامل بیولوژیک –مایه تلقیح ویژه لوبیا (جامد )
 • بهبود دهنده خاک –اکسید کننده گوگرد (تیوباسیلوس – با نام تجاری بیوسولفور –پودر )
 • ریز و چک پی سوپرپلاس (مایه تلقیح ویژه نخود –پودر )
 • آفت کش بیولوزیک بی توربین (عامل کنترل بیولوزیک –ویژه لارو راسته پروانه ها –مایع )
 • قارچ کش بیولوژیک (عامل کنترل بیولوزیک –بیوسوتیل –پودر و مایع بیوسوپر جاذب (جاذب الرطوبه )

تلفن های تماس :

 • 88515474