فنآوران ابزار دقیق کوهرنگ

محصولات این شرکت شامل : انواع کودهای آلی وکود گیاهی غنی شده - آمینو واسید صنعتی میباشد 

مدیریت : سرکار خانم دکتر برادران  بشماره تماس 09127307954

مدیریت فروش : آقای مهندس مهدوی بشماره تماس 09131009210

آدرس کارخانه: شهرکرد - مجتمع شهدای علمی و فناوری قطب صنعتی شهر کرد

آدرس دفتر مرکزی : تهران خیابان رودکی - کوچه ملک محمدی شماره تماس 66843421و66905943وفکس66845434