صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 96/11/16مجمع سالیانه انجمن صنفی در باغ لاله تهران

96/11/16مجمع سالیانه انجمن صنفی در باغ لاله تهران


96/11/16مجمع سالیانه انجمن صنفی در باغ لاله تهران

1- رئیس انجمن آقای مهندس محمدی - گروه آلکان

2- نایب رئیس آقای مهندس ولائی - شرکت تلفیق دانه

3- خزانه دار _ آقای مهندس ملبوبی - شرکت زیست فناورسبز

4- دبیرانجمن _ اقای مهندس علیزاده

5- عضو هیئت مدیره - آقای مهندس گلستان - شرکت فرآوری باگاس جنوب 

اعضای علی البدل آقای دکتر سعیدی -آقای مهندس سیادت 

بازرس اصلی : آقای مهندس وحید برجسته  - شرکت حافظان جاوید

بازرس علی البدل: اقای مهندس مجتبی زاده خراسانی- شرکت ایناگروپارس