آریانهان زیست اکسیر

(سهامی خاص)

این شرکت شامل انواع کودهای ماکرو و محرک ریشه و برای اولین بار تولید پک دوقلوی اکسیر رشد را در سطح دنیا تولید نموده است  که این پک دوقلو باعث افزایش حجم ریشه و افزایش جذب عناصر مهم خاک و از بین بردن ودور کردن انگل نماتداز ریشه می شود

مدیریت ومحل و ظرفیت کارخانه :

مدیریت : اقای مهندس اسحاقی بشماره تماس 09199750549

  • استان قم - شهرک صنعتی شکوهیه خ سنبل یک کوی زنبق پ 148
  • ظرفیت : 1000هزار تن در سال

خلاصه نتایج اثر بخشی فرآورده ها :

  • تا 20 درصد افزایش محصولات زراعی و باغی
  • افزایش کیفیت محصول و جلوگیری از ورود نماتدهای مختلف بر روی میوه 
  • افزایش کیفیت محصولات گلخانه ای و افزایش ماندگاری محصولات 
  • افزایش تولید محصول سالم

مجوزها و گواهی ها :

  • وزارت صنعت و معدن و مجوز از وزارت جهاد کشاورزی - موسسه خاک و اب

تنوع فرآورده های تولیدی :

  • کودهای آلی (ارگانیک )
  • کودهای زیستی  مایع
  • کودهیومیک اسید

تلفن های  تماس :

02533340428-9