صفحه اصلی » اعضاء انجمن » نوین دراک

نوین دراک


نوین دراک

محصولات :

تولید انواع کود های آلی  شامل پرفکتو ژل - ارگانوفیش - گلدن بیوفرث -کنتراسترس - آسکوفیلوم-و سایر محصولات زیستی 

 کارخانه :

 • استان فارس - شهرصنعتی شیراز ( جرسقان ) فاز دو خیابان مهارت خیابان 413 سمت راست سوله دوم 
 • ظرفیت سالیانه کارخانه در حال حاضر بالغ بر5000تن در سال است  که این مقدار قابل افزایش میباشد

خلاصه نتایج اثر بخشی فرآورده ها :

 • عناصر غذایی مورد نیاز گیاره را به تدریج ومتناسب با مرحله رشد گیاه آزاد و در اختیار آن قرار می دهد .
 • باعث افزایش رفیت نگهداری رطوبت در خاک می شود 
 • میکروبهای مفید در خاک را افزایش می دهد 
 • باعث افزایش کمیت و کیفیت محصول می گردد .
 • سبب افزایش کمیت و کیفیت محصول می گردد .
 • سبب افزایش قابلیت شخم و شیار وپوکی خاک می گردد . 
 • با دارا بودن ترکیبات هورمونی رشد گیاه را تسریع می نماید .

مجوزها وگواهی ها :

 • دارای مجوز و پروانه بهره برداری ازموسسه تحقیقات خاک وآب - دفتر ثبت مواد کود و وزارت صنایع و معادن 

تنوع فرآورده های تولیدی :

 • تولید کودهای آلی – زیستی

مدیرعامل : جناب آقای مهندس احمدلو به شماره تماس 09173141648

مدیرفنی  :خانم مهندس علیپور  به شماره تماس 09058011205

تلفن های تماس :

07132236870فکس  و 07132236871