صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 99/8/25بخشنامه وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی

99/8/25بخشنامه وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی


99/8/25بخشنامه وزارت تعاون  ،کارو رفاه اجتماعی

آذرماه سالجاری اعضای هیات مدیره و بازرسان تشکل های کارگری و کارفرمائی بفعالیت خود ادامه دهندو تشکل های مذکور مجاز بفعالیت خواهند بود.