صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 1400/11/5اولین جلسه هیات مدیره انجمن

1400/11/5اولین جلسه هیات مدیره انجمن


1400/11/5اولین جلسه هیات مدیره  انجمن

اقایان: دکتر  محمدی به سمت رئیس هیات مدیره

دکتر نور آبادی بسمت قائم مقام

 دکتر ملبوبی به سمت خزانه دارو عضو هیات مدیره

 مهندس گلستان عضو هیات مدیره 

 مهندس چهار راهی عضو هیات مدیره

 و خانم مرجان دوست محمدیانی بسمت دبیرانجمن منصوب گردیدند .مراتب طی نامه به  اداره ثبت شرکت ها  و وزارت تعاون - رفاه ، کار وامور اجتماعی - دفتر سازمانهای کارگری و کارفرمائی جهت  ثبت وچاپ در  روزنامه رسمی ارسال گردید