صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 1403/3/06اطلاعیه موسسه تحقیقات خاک وآب وزارت جهادکشاورزی

1403/3/06اطلاعیه موسسه تحقیقات خاک وآب وزارت جهادکشاورزی


1403/3/06اطلاعیه موسسه تحقیقات خاک وآب وزارت جهادکشاورزی

در راستای صیانت ازحقوق بهره برداران کشاورزی و ........ متخلفین  مورد پیگیرد قانونی  قرار میگیرندمراتب  بشرح نامه ذیل جهت اطلاع رسانی بکلیه اعضا  ارسال میگردد