برگزاری اولین جلسه کارگروه مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفظ نباتات کشور ) و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

اولین جلسه کار گروه مشترک فی مابین وزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفظ نباتات کشور ) و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان کارگروه سموم و باقیمانده آن در محصولات کشاورزی  به دبیری سازمان حفظ نباتات کشور و با حضور جمعی از معاونین و مدیران هر دو دستگاه در محل سازمان حفظ نباتات کشور امروز مورخ 93/4/3 برگزار  شد

در این جلسه که با حضور دکتر باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور و معاونین این سازمان و همچنین مهندس صفایی معاون وزیر و ریاست سازمان تعاون روستایی و خانم دکتر عبدالهی مدیر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ،درمان  و آموزش پزشکی و دکتر شکوری مشاور اداره کل آزمایشگاه مرجع غذا و داروی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دکتر محقق ریاست موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و ... برگزار شد . آقای دکتر باغستانی به بیان زیر ساختهای مورد نیاز و همچنین نحوه اجرای آن پرداخت .
وی همچنین در خصوص مطالب پایلوت پیشنهادی و محصول سالم و استانهای پیشنهادی به ایراد سخن پرداختند
در ادامه این جلسه قرار شد نشست بعدی این کار گروه در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار گردد تا در خصوص موارد مطروحه بحث و هم اندیشی شود

زمان خبر: 1393/04/03  11:17

منبع خبر: روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور