رویان تیسان سبز

تولیدکننده کود و آفت کش زیستی

است .

مدیرعامل : جناب آقای مهندس اوستابه شماره تماس -09128381842

کارخانه : کرج - سه راه دانشکده پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران - ساختمان پارک علم وفناوری

شماره تماس : 02632860812

جهت کسب اطلاعات بیشتر بسایت شرکت مراجعه نمایند.