بهار رویش شیراز

تولیدکننده کودهای آلی وزیستی تخصصی کشاورزی

لازم بذکر میباشد کلیه محصولات این شرکت برای انواع گیاهان باغی و زراعی قابل استفاده میباشد

مدیریت جناب آقای دکترشهرام  محمدی به شماره تماس09171281467

مدیریت بازرگانی آقای مهندس خلیفه بشماره تماس09174848548

مدیریت مالی و اداری : اقای مهندس اسماعیل خلیفه بشماره تماس09173293943

آدرس محل شرکت :استان فارس - شهرستان مرودشت - کیلومتر 16جاده پتروشیمی شیراز شرکت بهار رویش شیراز

تلفن کارخانه : 07143448785الی 87که بصورت تلفکس میباشد