گروه تولیدی پردیس طلائی

تولیدکننده کود های آلی و زیستی

این مجموعه ( کارخانه آریا نانو سیز) با استفاده از فناوریهای روز دنیا در جهت تولیدمحصولات نانو و زیست فناوری میباشد . همچنین این مجموعه دارای خدمات خشک کن پودری ( اسپری درایر)  آماده همکاری با سایر واحدهای تولیدی میباشد. این شرکت از اعضای دانش بنیان میباشد و محصولات تولید شده مناسب برای  انواع گیاهان و باغات و مزارع میباشد.

مدیرعامل : آقای دکتر کوروش اسدسنگابی بشماره تماس09171180851

آدرس کارخانه: شیراز کیلومتر 35جاده کفترک پنج کیلومتر بعد از روستای بهاران

آدرس دفتر و کارخانه دوم : شیراز  منطقه ویژه اقتصادی - فاز دو بلوارصادرات شرقی کارخانه نانو سیز