سبو سیب سلامت

تولیدکننده کود آلی دراستان گیلان

مزایای استفاده از کودهای آلی:

- اصلاح بافت خاک و افزایش رشد ریشه گیاهان زراعی و باغی

- منبع کودهای ارگانیک  وانرژی برای میکرو ارگانیسم  های خاک

- پایداری و نگهداری ذرات خاک بعنوان خاک دانه یا خاک واحد وکاهش خطر فرسایش خاک

آدرس دفتر مرکزی :

استان گیلان - رشت خ سعدی ساختمان بنفشه طبقه سوم واحد7

آدرس کارخانه شماره 1-گیلان - رضوانشهر - پونل واحد تولید هوموس

کارخانه 2- رضوانشهر - شفا رود -واحد تولید کودآلی

کارخانه 3- لاهیجان - مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد 

مدیرعامل  :

جناب آقای مهندس ابوذر عبدی  

ریاست هیات مدیره :

جناب آقای دکتر اصغر زاده بشماره تماس 09111340767

رئیس تحقیقات وتوسعه 

جناب آقای دکتر عبداللهی بشماره تماس 09112832637