سبز رویش خراسان

تولیدکننده کودهای آلی و گوگردی

کود پتاس غنی شده گوگردی -کود پتاس آلی - کود آلی و کامل ماکرو مخصوص باغات و مزارع - کود مرغی پلت  - کود میکرونیزه دوآسیابه - گوگرد بنتونیت دار 75و 50درصد- کود مایع پایه پتاسیم و کود مرغی مایع در بسته بندی های متفاوت 

مدیریت : جناب آقای دکتر مصطفی عطائی  بشماره تماس

آدرس کارخانه : خراسان رضوی - تربت حیدریه شهرک صنعتی شماره 1 فاز شیمیائی بلوک 35و37

تلفن تماس مدیریت فروش : 09155071959