کشت و صنعت رشدینه سبز طلائی

تولیدکننده کودهای آلی و زیستی

باتوجه به کادر مجرب و کارآمد تلاس در ایجاد محیطی سالم و ارگانیک برای گیاهان و باغت و مزارع دارد و همواره درزنجیره تامین کود در بخش کشاورزی با توجه به استراتزی تجارت پایدار و رشد روز افزون علمی عرصه دار کشاورزی داخلی و خارجی میباشد.

تولیدکننده : انواع کودهای آلی بصورت مایع و جامد ومواد غذائی گیاهان - سموم دفع آفات نباتی و بیماریهای گیاهی - انواع بذر- نهال و نشا اصلاح شده و جامد 

از ماموریت های مهم این شرکت نیاز سنجی و بازار یابی محصولات کشاورزی و راه اندازی زنجیره تامین دربخش کشاورزی -  ارتقا کمی و کیفی منابع انسانی در جهت تولید بیشتر

سهامداران : جناب آقای مهندس تهرانی بشماره تماس 09155017551وجناب آقای دکتر صادقی به شماره تماس : 09153880740

مدیریت فروش : خانم محمدی با شماره تماس 09155071959

آذرس کارخانه : شیروان - شهرک صنعتی شیروان بلوار کوشش نبش کوشش یک

شماره تماس دفتر مرکزی : 37650450-051