فرآورده های بیولوزیک ایناگروپارس

(سهامی خاص)

تاریخچه تاسیس / شکل گیری:

نگاه نو به تکنولوژی های جدید در جهان معاصر ف زیست فناوری نانو ودستارودهای گسترده وغیر قابل مقایسه با سایر فرآیندهای موجود ، منجر به ایجاد تحولات متنوع در مناطق مختلف شده است . حاصل این رویکرد ، تاسیس موسسه تحقیقات صنعتی بیوتکنولوژی کوشا فرآور گیتی وسپس مجتمع تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک ایناگروپارس –شرکت سهامی خاص (با همکاری ومشارکت شرکت سهامی صنایع کشاورزی بیولوژیک ، ایناگروسا کشور اسپانیا ) در سال 1381 در شهرک صنعتی اشتهارد می باشد .

محل وظرفیت کارخانه :

 • استان البرز –اشتهارد –فاز یک شهرک صنعتی اشتهارد 
 • ظرفیت :600 هزار لیتر در سال 

خلاصه نتایج اثر بخشی فرآورده ها :

 • افزایش حاصلخیزی ، افزایش محصول ، کاهش طول دوره بردشات و اصلاح ساختار خاک ، افزایش دوره ماندگاری محصول ومیوه پس از برداشت ، 
 • افزایش مقاومت گیاه هنگام بروز تنش های محیطی (سم پاشی ، جابجایی ، گرما ، سرمای شدید وشوری )
 • ارتقاء جوانه زنی در بذر ، تسریع در تشکیل وتکوین ساقه وبرگ فعال سازی سیستم تشکیل و رشد ریشه 
 • بهبود در فرآیند جذب املاح ومواد ریز مغذی ضروری رشد گیاه ومیزان پروتئین 
 • تاثیر بر روزنه های گیاهان به منظور کنترل رطوبت گاز ، نور ، دما و شوری خاک
 • افزایش کلروفیل وسبزینگی ، ارتقای فعالیت وفتوسنتیک گیاه و ترمیم بافته های آسیب دیده 
 • تقویت مرحله تشکیل گل ها و افزایش باروری گیاه 
 • تقویت سیستم ایمنی از طریق حفظ تعادل آبی گیاه و تقویت دیواره سلولی وجلوگیری از ورس شدن غلات 
 • کاهش میزان مصرف محصولات کودی ، سموم و آفت کش ها و کمک به نفوذ آنها به درون گیاه از طریق برگ 
 • افزایش کمی و کیفی دانه و میوه ، به ویژه همسان سازی اندازه

مجوزها و گواهی ها :

 • سازمان صنایع و معادن استان تهران (جواز تاسیس و پروانه بهره برداری 
 • موسسه تحقیقات خاک وآب (موضوع تائید عدم الودگی باکتریایی مواد اولیه و همچنین صحت انطباق آنالیز فرآورده های تولیدی با آنالیز ادعائی شرکت )
 • وزارت جهاد کشاورزی (مرکز تحقیقات صنعتی آفت کش های نباتی و کود –صحت آنالیز فرآوده و کنترل حد مجاز عناصر رسمی و سنگین )
 • دانشگاه تهران (انستیتو تحقیقات بیوشیمی وبیوفیزیک –صحت اثبات وجود آمیون اسیدها و زنجیره های پپتیدی )
 • موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (آلی بودن فرآورده های تولیدی )
 • موسسات تحقیقاتی ذیربط وزارت جها د کشاورزی (مانند موسسات تحقیقات چغندر قند ، برنج ، پنبه ، کشاورزی دیم ، مرکبات ، چای و... صحت اثربخشی فراورده های تولیدی بر گیاهان 
 • آژانس محیط زیست اتحادیه اروپا (گواهی عدم وجود آلاینده های محیطی در فرآیند و کاربرد فراورده ها –برای تولید مشترک با شرکت ایناگروسا اسپانیا )

تنوع فرآورده های تولیدی :

 • کود آلی با منشا بیولوزیکی (زیست محرک و تنظیم کنند رشد گیاهی )
 • مکمل خوراک دام وطیور

معرفی فرآورده ها :

 • آمینول فورته (کود –مایع )
 • هیومی فورته (کود –مایع )
 • فسنوترن (کود –مایع )
 • کادوستیم (کود –مایع )
 • آمینوبیول ، پروتئین مکمل خوراک دام وطیور (پودر )
 • توضیح مهم : هر 4 کود فوق ، با بنیان اسیدهای آمینه ازاد (حاوی اولیگوپپتیدها ) به همراه آمینوبیول ، به صورت آلی و با استفاده از فرایند بیولوزیکی تولید می شوند . فرآورده های این گروه با نام ثبت شده ایرانی "آمینا "عرضه می گردد .

تلفن های تماس :

 • 22541606
 • 0912-1897465