صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » انجمن ارگانیک ایران

انجمن ارگانیک ایران


انجمن ارگانیک ایران

لذا بدینوسیله  از شرکت های عضو انجمن جهت ثبت نام وشرکت در نمایشگاه   فوق الذکر دعوت بعمل می آید. درصورت تمایل به ثبت نام به سایت انجمن ارگانیک ایران مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتربا شماره تلفن 88810521آو 88825116 آقای مهدی پور و یا دبیرخانه انجمن تماس حاصل نمایند.