کشت و صنعت تلفیق دانه

(سهامی خاص)

تاریخچه تاسیس /شکل گیری :

شرکت کشت و صنعت تلفیق دانه در سال 1373 با اهداف اصلی کشاورز پایدار ، با تفکر جهانی "فکر کن ولی منطقه ای عمل کن " با آرم کفشدوزک سمبل مبارزه بیولوژیک در جهان ، توسط اساتید دانشگاهی و محققین مجرب گیاه پزشکی کشور تاسیس گردید . در نشست سومین شورای عالی سیاست گذاری کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی وزارت جهاد کشاورزی مورخ 11/5/86 با توجه به تائید گزارش ونتایج آزمایشگاهی در زمینه تولید قارچ کش و حشره کش بیولوزیک توسط سازمان حفظ نباتات وموسسه گیاه پزشکی کشور و صاحب نظران فن " شورای عالی " با گشترش پژوهشهای کاربردی در سطح نیمه صنعتی موافقت می نماید .
براین اساس فعالیت شرکت تلفیق دانه اولین تولید کننده مواد بیولوژیک در ایران و پیشگام و پیشرو در مبارزه بیولوژیک در کشور آغاز گردید .

کارنامه فعالیت شرکت:

این شرکت با سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی و سازمان تات همکاری مینمایدودر زمینه تولید قارچ کش بیولوژیک تریکو درمین بی - حشروه کش میکروبی بی تی اچ - علف هرز کش فوزارین اس - حشره کش بیولوزیک ورتیسلین  فعالیت مینماید.که هرکدام از این محصولات  دارای ضمن از بین بردن حشرات مضر برای گیاهان دارای فواید زیادی برای محصولات کشاورزی میباشد.

مدیرعامل : مهندس باقر ولائی شماره تلفن همراه :09121147660

محل و ظرفیت کارخانه :

 • استان تهران ، شهریار، صفا دشت، حصار طهماسب، خیابان درختی، خیابان چهارم شرقی 
 • ظرفیت شرقی 
 • ظرفیت :کود آلی وزیستی : 60-50 هزار تن در سال 
 • عوامل کنترل بیولوزیک : 2700 تن در سال 
 • عوامل مفید طبیعی (زنبورها ):100 کیلوگرم در سال

خلاصه نتایج اثر بخشی فرآورده ها :

 • مبارزه با بیماری شانکر ساقه وش وره سیاه سیب زمینی موثر بر روی لاروپروانه ها (کرم غوزه پنبه ، ابریشم باف ناجور ، دم قهوه ای ، سفیده کلم ، ساقه خوار اروپایی ، ذرت ، کرم سیر ، کرم سبز برنج ، برگخوار سویا وچغندر قند ) 
 • موثر در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت خاک 
 • پوشش دادن بذور گندم ، جو ، برنج ، حبوبات ، گوجه فرنگی و سبزی ، 
 • موثر در آغشته کردن قلمه و ریشه گیاهان نشائی 
 • افزایش دهنده سرعت جوانه زنی بذر و تسریع رشد ریشه و گیاه ، 
 • جلوگیری از ورود قارچهای بیماری زاد به منطقه فعالیت ریشه و بذر ، 
 • ضد عفونی نمودن خاک 

مجوزها و گواهی ها :

 • سازمان جهاد کشاورزی استان تهران (جواز تاسیس وپروانه بهره برداری )
 • سازمان صنایع ومعادن استان تهران (ارسال پروانه به هیئت دولت ، با مکاتبه وزیر جهاد داشنگاهی به وزیر صنایع و معادن )
 • سازمان حفظ نباتات (تائیده عوامل مفید و مواد بیولوژیک )
 • سازمان حفاظت محیط زیست (گواهی مجاز به تولید فرآورده ها )
 • موسسه گیاه پزشکی (تائیدیه اجرای طرحهای تحقیقاتی در کلیه زراعت ها )
 • موسسه تحقیقات خاک و اب (گواهی عدم منع مصرف )
 • ااره مالکیت صنعتی (ثبت اختراع مواد بیولوژیک )

تنوع فرآورده های تولیدی :

 • کودهای آلی و زیستی 
 • عوامل کنترل بیولوژیک 
 • عوامل مفید طبیعی

معرفی فرآورده ها :

 • کود گیاه بان (غنی شده با ریز مغذی ها –زیستی )
 • کود آلی سوپر رشد (آلی و زیستی )
 • کود آلی سوپر میکروهومی (آلی و زیستی )
 • کود آلی مایع ماکروهومی (آلی و زیستی )
 • کود آلی مایع هومات 100 (آلی و زیستی )
 • کود آلی رشد بان 1و2و3 (آلی و زیستی )
 • کود آلی به گل (آلی و زیستی -عوامل کنترل بیولوژیک )
 • قارچ کش تریکو در مین (عوامل کنترل بیولوژیک )
 • حشره کش Bt. H (عوامل کنترل بیولوژیک )
 • علف کش فوزارین S (عوامل کنترل بیولوژیک )
 • کود زیستی عنی شده (زیستی –طرح ملی )
 • بسترهای تخصصی غنی شده (خاک کود آلی و زیستی )
 • کود آلی زیستی 90 (آلی و زیست ) با همکاری شرکتهای اریا زیست کشاورزی وزیست فناوران دشت
 • تلفن های تماس :

مدیرعامل : محمد باقر ولائی  

شماره تماس 09121147660

88044686

 •