فناوران حیات سبز

(سهامی خاص)

تاریخچه تاسیس /شکل گیری :

فناوران حیات سبز ، در سال 1381 تاسیس گردید . این شرکت در زمینه تحقیق وتولید مواد کنترل بیولوژیک کشاورزی فعالیت دارد .

محل و ظرفیت کارخانه :

 • استان تهران –جاده آبعلی –منطقه صنعتی خرمدست میدان مادر ، خیابان شهیدان خوش سیرت ، بن بست آلاله 
 • ظرفیت :20 تن در سال

خلاصه نتایج اثر بخشی فرآورده ها :

 • مبارزه با بوته میری و پوسیدگی ناشی از قارچهای خاکزی 
 • مبارزه با سفیدک داخلی درختان 
 • پیشگیری و درمان بیماری های اندام های هوائی درختان 
 • ضدعفونی بذر ، نشا ، قلمه ، غده وبستر کشت
 • گسترش سیستم ریشه ، افزایش رشد گیاه و افزایش محصول تا 25 درصد 
 • بدون نیاز به رعایت زمان برداشت پس از محلول پاشی 
 • مقاوم سازی گیاه در برابر آفات وبیماریها 
 • بهبود طعم ، مزه و ماندگاری محصول

مجوزها و گواهی ها :

 • سازمان ها جهاد کشاورزی استان تهران (جواز تاسیس وپروانه بهره برداری )
 • سازمان حفظ نباتات (ثبت قارچ کش بیولوژیک 
 • تنوع فرآورده های تولیدی :
 • عوامل کنترل بیولوژیک

معرفی فرآورده ها :

 • علف کش زیستی اوروساید (جامد )
 • قارچ کش زیستی تریکومیکس اچ (جامد )

تلفن های تماس :

 • 0912-3335002