تعاونی کشاورزی 84کامفیروز

تولید کننده کود کمپوست غنی شده ، فرآوری وگرانوله

مدیرعامل: مهندس باقری شماره تماس09173280697

تلفن تماس43624755-071

آدرس کارخانه  استان فارس - شیراز - خانیمن کامفیروز

مزایای استفاده از کودهای تولیدی شرکت :

1- قابل استفاده در تمام باغات و مزارع 

2- تقویت گیاهان  و تنظیم ابرسانی به ریشه و ساقه گیاه

3- دارای عناصر مختلف ترکیبی مورد نیاز گیاهان