پارس طیور گلستان

(سهامی خاص)

جامد و مایع در بسته بندی متفاوت عرضه میگردد.

مدیرعامل : جناب اقای مهندس ملا عباسی بشماره تماس 09112788933

مدیریت بازرگانی : جناب اقای مهندس احمدی بشماره تماس09119011804

شماره تماس دفتر مرکزی :32436756و32436757-017

محل و ظرفیت کارخانه :

  • استان گلستان - آق قلا کیلومتر 14 روستای اینچه برون 

خلاصه نتایج اثربخشی فرآورده ها:

  • سازگار با طبیعت ومحیط زیست 
  • ترکیبات ارگانیک 
  • سهولت در مصرف کشاورزان
  • خواص فیزیکی خاک را بهبود بخشیده و باعث نگهداری رطوبت خاک می شود.

مجوزها و گواهی ها :

  • سازمان های صنایع و معادن استان گلستان ( جواز تأسیس و پروانه بهره برداری )،
  • موسسه تحقیقات خاک و آب (قرارداد انتقال دانش فنی )،
  • مجوز وزارت جهاد کشاورزی - موسسه خاک و اب