ایران ایگنیشن

(سهامی خاص)

تاریخچه تأسیس / شکل گیری :

شرکت ایران ایگنیشن، پس از خرید امتیاز انحصاری تولید کود بیوسفات در کشور در سال 1376 ، با مساعدتهای علمی محققین موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی و پژوهشکده بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و نیز سرمایه گذاری و تلاش چند ساله ، موفق به توسعه فرمولاسیون آن به صورت گرانول و تولید انبوه صنعتی گردی و دانش فنی آن نیز توسط این شرکت به ثبت رسیده است.
آزمایش های صورت گرفته در قالب طرح سه ساله ملی استانهای مختلف کشور نشانگر کیفیت و قابل رقابت این کود با سایر کود های فسفاتی می باشد. همچنین تا پایان سال 1384 بیش از هشت هزار تن از این کود توسط شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی و بخش خصوصی خریداری و در سراسر کشور توزیع شده است.

محل و ظرفیت کارخانه :

 • واحد یک : استان مازندران – سواد کوه ، زیر آب
 • ظرفیت: 20 هزار تن در سال
 • واحد دو: استان اصفهان – نجف آباد
 • ظرفیت: 20 هزار تن در سال

خلاصه نتایج اثربخشی فرآورده ها:

 • باکتری های موجود در کود، فعالیت سایر باکتریهای مفید نظیر ریزوبیوم، از تو باکتر وتیوباسیلوس را افزایش داده و سبب بهبود عملکرد آن ها می گردد.
 • وجود گوگرد در فرمول کود، باعث اسیدی شدن محیط و سهولت درجذب فسفر خاک می شود.
 • این کود ، عاری از مواد آلاینده، از جمله کادمیوم است.
 • محصول، بیولوژیک و دوستدار محیط زیست است.
 • سهولت در مصرف کشاورزان
 • خواص فیزیکی خاک را بهبود بخشیده و باعث نگهداری رطوبت خاک می شود.

مجوزها و گواهی ها :

 • سازمان های صنایع و معادن استانهای مازندران و اصفهان ( جواز تأسیس و پروانه بهره برداری )،
 • موسسه تحقیقات خاک و آب (قرارداد انتقال دانش فنی )،
 • مرکز پژوهش های علمی و صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (‌ثبت اختراع در سال 1382 ).

تنوع فرآورده های تولیدی :

 • کود زیستی

معرفی فرآورده ها :

 • کود بیو فسفات گرانوله ( زیستی – جامد )

تلفن های تماس :

 • 88749891
 • 5419 – 119 - 0912