زرخاک شمال

تولیدکننده کود های آلی کشاورزی( غنی شده )

مدیرعامل : جناب آقای مهندس حسن پور

مدیر فروش : جناب آقای مهندس مرادی تلفن 09111111970

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تولید محصولات  با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمائید

تلفن های تماس 32381990الی 97و فاکس 32381100

آدرس شرکت :بابلسر کیلومتر 9جاده اجاکسر