کشتکار سروین آسیا

تولید کننده کود هیومیک اسیدو انواع کود آلی

هیومیک اسید ( اصلان هیومیک) معجزه صنعت کشاورزی از تولیدات مهم این شرکت بوده که برای انواع گیاهان زراعی و باغی قابل استفاده میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل فرمایند

مدیرعامل : جناب آقای دکتر نوری زاده بشماره 091239527

تلفن تماس دفتر مرکزی46-04433871044

آدرس کارخانه : ارومیه - خیابان شهید باهنر2شهرک فجر خیابان شهید قهاری سعید پلاک 202