صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 1400/10/11برگزاری مجمع

1400/10/11برگزاری مجمع


1400/10/11برگزاری مجمع

آقایان دکترمحمدحسین محمدی - محمدکاظم ملبوبی - محمدباقر گلستان -مهدی نورآبادی وقاسم چهارراهی برای هیات مدیره و عضو علی البدل  اقای دکتر رضا اصغر زاده میباشند . برای بازرس اقای اوستا و بازس علی البدل اقای عباس کساییان میباشند