اندیشه حرکت شمال

تولید کننده کود مرغی غنی شده

مدیرعامل : جناب آقای مهندس یوسفی 

شماره موبایل: 09113211030

تلفن تماس 44254393-011

آدرس کارخانه : ساری شهرک صنعتی مصطفی خمینی ( شماره یک) خیابان لاله