صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » 95/12/21یک قدم تا اجرای طرح کودهای تلفیقی

95/12/21یک قدم تا اجرای طرح کودهای تلفیقی


95/12/21یک قدم تا اجرای طرح کودهای تلفیقی

این بند که بعدها با نام طرح کودهای تلفیقی معروف شد تا بهار سالجاری به بهانه های مختلف از سوی دستگاه های اجرائی تامین و توزیع کود نادیده گرفته می شد تا اینکه با پیگیریهای بخش خصوصی ، این طرح به ستادتوسعه زیست فناوری معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری رفت و پس از اصلاح و آماده شدن به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع شد.

  رئیس محترم انجمن صنفی فرمودند:پیش تر جناب وزیرمحترم کشاورزی در سخنان خودر در مجمع ملی سلامت بر ضرورت جایگزینی کودهای زیستی بجای کودهای شیمیائی با توجه به تاثیر این نهاده در سلامت محصولات کشاورزی و جامعه تاکید  کردند که بتوصیف ایشان فاصله یک قدمی تا اجرای طرح کودهای تلفیقی  میباشد.

همچنین آقای مهندس علیزاده با تاکید بر اهمیت استفاده از کودهای آلی و زیستی و تاثیر آنها برسلامت محصولات کشاورزی و جامعه گفتند: پیش از این نیز قول های مساعد برای اجرای طرح کودهای تلفیقی داده شده و راه طولانی برای  رسیدن به اجرای این طرح پیموده شده است ، اما امیدواریم اینبار با اقدامات انجام شده این طرح اجرائی شود.

وی در باره  دلائیل تاخیر در اجرای کودهای تلفیقی میگویند یکی از شعارهای وزیرجهادکشاورزی از ابتدای شروع بکار استفاده از کودهای زیستی بوده که بنظر میرسد برخی افراد و نهادها همسو با سیاست های وزیر جهاد کشاورزی حرکت نمی کنند. با ثبت مواد کودی از دو سال گذشته قرار براین بود که شرکت خدمات حمایتی و سازمان تعاون روستائی با حذف کودهای شیمیائی بخشی از سبد کودی کشاورزان را به کودهای زیستی اختصاص دهند  اما این ارگانها نبود بودجه را دلیل اجرای کامل این طرح عنوان می کنند.

ایشان خاطر نشان نمودند: تمرکز شرکت خدمات حمایتی بیشتر بر روی کودهای تکلیفی بوده که این امر بتدریج توجه کشاورزان را بمصرف کودهای زیستی کاهش داده است. آقای مهندس علیزاده  با تاکید برکیفیت کودهای آلی و زیستی تولید داخل گفتند: کیفیت  کودهای آلی و زیستی تولید داخل  بسیار بالاست و تنها دلیل حضور کمرنگ تولید شرکت های داخلی نبود توان مالی کافی برای رقابت با شرکتهای خارجی است.

این درحالی است که جناب دکتر حجتی وزیرمحترم جهادکشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود در مجمع سلامت از حذف و جایگزینی 1082مورد کود وارداتی و تائید داخل پس از بررسی و ارزیابی خبر داد و تاکید کردند  کودهای خذفی بی اثر هستند و یا در آنها از فلزات سنگین استفاده شده بود که همه این کودها از مصرف حذف شدند که در همین ارتباط 32برند کودهای زیستی قبت و جایگزین کودهای شیمیائی  شده است.