صفحه اصلی » اخبار و اطلاعیه‌ها » برگزاری کلاس آموزشی

معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی طی نامه ای به کلیه سازمان های جهادکشاورزی کلیه استان های کشور درخواست همکاری با شرکت های انجمن درجهت برگزاری کارگاه های آموزشی محصولات آلی و زیستی را نمود که این نامه بدفتر انجمن ارسال و مدیریت اجرائی انجمن نیز این  نامه راجهت اجرا به  کلیه شرکت های انجمن بصورت ایمیل و فاکس ارسال نمود