فناور شیمی به رویان

تولید کننده هیومیک اسید

کود آلی هیومیک اسید شامل:حذف ذرات بالای ده میکرون - مناسب جهت انواع سیستم ابیاری - دیسپرس شدن کامل و در اب درعین ذرات کلوبیدی ترکیبات هیومیکی- امکان فرمولاسیون های متنوع با سایر عناصر ماکرو ومیکرو- تعهد بحفظ محیط زیست هم در منابع اولیه هم در روش تولید و هم محصول نهائی و دارای کاربرد در گیاهان باغی و زراعی در جهت کمک به افزایش مقاومت به شوری و کم آبی و رشد میکروارگانیسم های مفید در خاک و افزایش جوانه زنی بذور و پنجه زنی گیاهان - افزایش مقدار میوه نشینی و شاخص برکس میوه ها درنتیجه افزایش عملکرد- کمک بکاهش مصرف اب 

جهت کسب اطلاعات بیشتر بادرس سایت شرکت و یا شماره تماس دفتر مرکزی  اقدام فرمایند.

مدیرعامل : جناب آقای دکترامید نیکوصفت بشماره تماس 09179209200

مدیراموراداری ومالی: آقای مهندس حمیدنیکوصفت به شماره تماس 09179101210

مدیر فروش : آقای مهندس ترکتاز بشماره تماس 09924996835

شماره تماس دفتر و آدرس کارخانه :

شماره تماس دفتر:07132724844وادرس : استان فارس -  خرامه - بلواردانشگاه پیام نور مجتمع شهدای علم وفناوری واحد یک